Gökçeli Resimleri
Komşu Köylerimiz
Önemli Telefonlar
ŞENLİKLERİMİZ
İLÇEMİZ BOZÜYÜK
KUTSAL TOPRAKLAR
Site İstatistikleri
Online1 ziyaretçi var.
Bugün Tekil26 kişi ziyaret etti.
Dün Tekil70 kişi ziyaret etti.
Toplam153048 kişi ziyaret etti.
IP3.238.250.73 
ANASAYFA » Bozüyük » İLÇEMİZİN NÜFUSU ve YERLEŞİM
Bozüyük Nüfusu 73.085
NÜFUS ve YERLEŞİM

İlçe nüfusunda 1940’lardan itibaren devamlı bir artış olmuştur. Ancak Pazaryeri ve İnönü’nün Bozüyük’ten ayrılmasıyla nüfusta bir azalma olmuştur.
1970’li yıllarda sanayinin gelişmesiyle ilçe merkezinde hızlı bir artış meydana gelmiştir. Bu artış genelde köylerden merkeze göçlerle ve yurt içinden iş bulmak için gelenler sebebiyle yaşanmıştır.


2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 47.469, köylerin nüfusunun toplamı 13.394 ve toplam ilçe nüfusu 60.863’tür.Merkezdeki nüfusun 24.319’u erkek, 23.150’si kadındır. İlçe merkezinde hane sayısı 2.519 olarak belirlenmiştir.
İstihdam durumuna gelince 11.175 erkek ve 2005 kadın olmak üzere 13.180 kişi istihdam edilmektedir.(2000 yılı sayımlarına göre.)
Eğitim durumu da şöyledir. okur yazar olmayan 2769 kişi olup bunun 2.067’si kadın 702’si erkektir. Geri kalan okuma yazma bilen nüfustan 7.890’ı okuma yazması olan fakat bir okul bitiremeyenler, 16.437’si ilkokul, 2.297’si ilköğretim okulu, 3.881’i ortaokul,7.168’i lise ve dengi okul, 2.121’i yüksek okul ve fakülte mezunlarıdır.
İlçede okul durumu:1 adet anaokulu,22 adet ilköğretim,11 adet lise ve dengi okul, 1 adet yüksekokul,3 adet özel dershane, 2 adet sürücü kursu ve 5 adet yurt bulunmaktadır.


İLÇEDE YERLEŞME


MANAVLAR: Bozüyük’ün en eski sakinleridir. Köklü gelenek ve görenekleri vardır. Bozüyük içinde yoğun olarak Kasımpaşa Mahallesi’nde ikamet ederler. Bozüyük dışında Dodurga, Yeniüreyil ve Günyarık manav köyleridir. Bozüyük’ün kurucu aileleri arasında Askerametler, Azerler, Bakkalcılar, Başollar, Berberler, Bayramlar, Bölükler, Çırbınlar, Cızıklar, Celler, Çakırlar, Çomalar, Çiloğlanlar, Çakırçavuşlar, Demirciler, Deloğlanlar, Delametler, Delhaliler, Dikiciler, Emetliler, Fıçıcılar; Gagalar, Gazdervişler, Gavaslar, Hacıtopallar, Habibler, Hancılar, Hacacıklar, Hacıabdinler, Hacı İbramlar, Kâhyalar, Kapsızlar, Kavcılar, Karagözcüler, Kırişler Kuşçular, Kürkçüler, Kurtametler, Kuyucular, Karaoğlanlar, Kösevililer, Kısakadirler, Kıvrıklar, Kösemenler, Kıtırlar, Lamloplar, Mıratlar, Müezzinler, Nalbantlar, Nebiler, Pateller, Petişenler, Pamuklar, Paşalılar, Saraylılar, Sarılar Topçular ve Zeybekler yer alır. Lakaplar tetkik edildiğinde mesleklerini lakap olarak almış olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Manavlar gerek gelenek ve görenekleriyle ve gerekse ağızlarıyla Türk kültürünü en güzel şekilde yansıtmaktadırlar.


YÖRÜKLER: Orta Asya’dan değişik zamanlarda çıkmışlardır.Yakın zamanlara kadar yaşamlarını konar-göçer olarak sürdürmekteydiler.Çadırını kurduğu yer Yörük’ün sayılırdı.Yaz aylarında yaylaya çıkma geleneği vardı.Hayvancılıkla geçinirlerdi.Hayvanların duruşundan ve yıldızların görünüşünden çok iyi hava tahminleri yapmaktaydılar.Yaşam tarzlarına uygun olarak gelenek ve görenekleri vardı..Bozüyük’te; Muratdere, Yörükçepni, Aksutekke, Eceköy, Aşağıarmutlu, Bozalan, Çaydere, Darıdere, Kapanalan, Kızılcapınar, Kızıltepe ve Kuyupınar belli başlı Yörük köyleridir.Bozüyük içinde de zamanla bu köylerden gelerek yerleşmiş olan çok sayıda Yörük vardır.


ÇERKEZLER: Kafkasya’dan 1864 yılında göç etmek zorunda kalarak Balkanlara yerleşmişlerdir. Plevne harbinde aktif olarak savaşa katılmış, savaşın kaybedilmesi üzerine yine zorunlu olarak göç ettirilmişlerdir. Bu defa Marmara denizinin doğu ve güneydoğu kısmına yerleştirilmişlerdir. Bozüyük’te; Akçapınar, Alibeydüzü, Yeniçepne, Poyra, Akpınar, Düzdağ, Kovalıca, Karaağaç, Karaçayır köylerini kurmuşlardır. Köklü geleneklere sahiptirler. Köylerde toplu halde yaşadıklarında yaşam tarzlarını aynen sürdürmüşlerdir. Ancak 1970’li yıllardan başlayarak köylerden Bozüyük ilçe merkezine ve Eskişehir il merkezine iş nedeniyle taşındıklarından köylerdeki nüfus azalmış, şehir merkezinde nüfusları artmıştır.


BALKAN GÖÇMENLERİ (Muhacirler): Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çözülme dönemine girmesiyle Balkanlardan rücu eden Türk ve Müslüman topluluklarıdır. Plevne harbinden başlayarak Türkiye’ye aralıklarla göç yaşanmıştır. Bozüyük’te: Akçapınar, Poyra, Yeniçepne, Akpınar, Kovalıca ve Karaağaç gibi Çerkez köylerine dahil olmuşlar ayrıca Çamyayla, Delielmacık, Hamidiye, Kandilli, Karabayır, Kozpınar, Metristepe, Osmangüzle, Revnak, Saraycık, Camiliyayla, Cihangazi, Çoçapınar, Dombayçayır, Düzağaç, Erikli, Gökçeli, Göynücek, Ketenli, Osmaniye, Yenidodurga ve Yeşilçukurca köylerini kurmuşlardır.
Köklü gelenek ve göreneklerinin yanı sıra bahçe işlerinde çok becerikli ve bilgilidirler.


ARNAVUTLAR: Balkan göçmenleri ile birlikte 93 harbi dediğimiz 1877-78 harbinden sonra peyder pey çeşitli tariklerde kasabamıza göç etmişlerdir.Orman ve kerestecilikle uğraşılı olmaları göçlerini Bozüyük’e yönlendirmiştir.


TATARLAR: Tatarlar da Kırım ve Tataristandan Osmanlı rus harbi sonrası ve Bolşevik ihtilalinden sonra Bulgaristana oradan da anadoluya göç gelmişlerdir


ROMANLAR: Bozüyük’te 200–250 aile vardır. El sanatlarında oldukça başarılıdırlar. Esnaflık, Ticaretle ve hayvancılık ile uğraşırlar. .Eskiden konar göçer olarak yaşarlardı.Günümüzde yerleşik olarak yaşamaktadırlar.


DADAŞLAR: Erzurum, Bayburt, İspir yöresinden gelip Bozüyük’ün Akpınar, Kovalıca ve Karaağaç köylerine yerleşmişlerdir. Bir kısmı da Bozüyük içine yerleşmiş olup ticaret ve esnaflıkla uğraşmaktadırlar. Çoğu sanatkâr olup çalışkan insanlardır.


KÜRTLER: Doğu illerinden Anarşi ve terörden kaçan ve gelişen kasabaya iş ve aş aramaya gelip kalıcı yerleşimlerini İçköy yaylacık Baharözü ılgınlı mevkiine ve kasabaya dağınık olarak yapmışlardır.


KARADENİZLİLER: Karadeniz bölgesindeki çeşitli illerden gelerek Bozüyük’e yerleşmişlerdir. Bir de dernekleri vardır.


BOZÜYÜK KÖYLERİNDEN GELENLER: Özellikle 1970’li yıllardan başlayarak hız kazanmıştır. Bozüyük’ün bütün köylerinden gelerek ilçe merkezine yerleşmişlerdir. Çoğu fabrikalarda iş bulmayı amaçlayarak köylerini terk etmişlerdir. Böylece köylerde nüfus hızla azalmış buna bağlı olarak köylerdeki hayvancılık ve tarım gerilemiş, ilçe merkezinde nüfus artışı olmuştur.


Toplumun statik yapısı değişmiştir. Köylerdeki yaşam tarzı örf, adet ve gelenekler büyük ölçüde unutulmuştur. İlçe merkezinde ise hepsi adeta harmanlandığından örf, adet ve geleneklerin bir sentezi meydana gelmiştir. Gençlerin büyük ölçüde okullara yönelmesi, topluma televizyon ve bilgisayarların hızla yayılması, iletişim ve ulaşımın iyice rasyonelleşmesi toplumu dinamik bir yapıya sokmuştur. Halen ilçede işsizlik var ise de organize sanayi bölgesinde yeni fabrikaların ve işyerlerinin açılmasıyla işsizlikte aşılacak ve Bozüyük gelecekte daha çok gelişecektir.

2012 Nüfus Sayımına göre :

Bozüyük´ün Nüfusu : 67.752 (Köylerle Beraber)

Erkek Sayısı : 34.310

Kadın Sayısı : 33.442

Bozüyük Nüfusu : 59.674 (Merkez İlçe)

Bozüyük Merkezde Erkek Sayısı : 30.292

Bozüyük Merkezde Kadın Sayısı : 29.382

Bozüyük Köylerinin Toplam Nüfusu: 8.078

Bozüyük Köylerinde Erkek Sayısı :4.018

Bozüyük Köylerinde Kadın Sayısı : 4.060